HƯỚNG DẪN LẤY THAM SỐ CHUYỂN KHOẢN TECHCOMBANK
  1. Vào trang gửi tiền của 188BET và thực hiện gửi tiền bằng phương thức Chuyển Khoản Ngân Hàng Địa Phương. Chọn Techcombank để hoàn tất bước 1.
  2. Đăng nhập trang Ngân Hàng Trực Tuyến của Techcombank và chuyển khoản vào tài khoản được cung cấp ở Bước 2.
  3. Sau khi chuyển khoản thành công, "Số bút toán" sẽ hiển thị tại mục Giao Dịch Thành Công như bên dưới:
  4. Quay lại trang gửi tiền của 188BET, điền dãy Số Bút Toán (chỉ lấy số, không lấy chữ FT và dấu / ) vào mục "Tham số chuyển khoản / Số lệnh giao dịch" và các thông tin cần thiết khác. Sau đó Tiếp Tục và hoàn tất, như ví dụ bên dưới: