188BET – Phương Thức Giao Dịch dành cho khách hàng Việt Nam

Khách hàng Việt Nam có thể thực hiện gửi tiền đến 188BET thông qua các phương thức sau.


Gửi Tiền
Phương Thức
Giao Dịch
Số Tiền
Tối Thiểu - Tối Đa
Phí
Thời Gian Xử Lý
Hỗ Trợ Qua
Di Động
Hướng Dẫn
Bằng Hình Ảnh
Chuyển Khoản
Ngân Hàng Địa Phương
VND: 100,000 VND - 100,000,000 VND
USD: 25 USD - 5,000 USD
Miễn Phí
10 phút
VN Direct
VND: 100,000 VND - 50,000,000 VND
USD: Không hỗ trợ
Miễn Phí
Lập Tức
Không


Khách hàng Việt Nam có thể thực hiện rút tiền từ 188BET thông qua phương thức sau.


Rút Tiền
Phương Thức
Giao Dịch
Số Tiền
Tối Thiểu - Tối Đa
Phí
Thời Gian Xử Lý
Hỗ Trợ Qua
Di Động
Hướng Dẫn
Bằng Hình Ảnh
Chuyển Khoản
Ngân Hàng Địa Phương
VND: 200,000 VND - 100,000,000 VND
USD: 25 USD - 5,000 USD
Miễn Phí
6 Giờ